Tại hội nghị các nhà đi lên Connect 2016 hiện đang diễn ra, Microsoft đã chính thức chào làng Visual Studio 2017 Release Candidate và Visual Studio dành riêng cho Mac. Một khi dùng, bạn sẽ nhìn thấy Roslyn compiler, IntelliSense code completion, và có những gì mà bạn đã có lần thấy trong Visual Studio IDE. Với Visual Studio 2017 Release Candidate, Microsoft đem lại cho các nhà đi lên hàng loạt những công năng hấp dẫn – một số trong những cũng được đề cập trong video dưới đây.

VB.NET trong Visual Studio 2017

Microsoft cho biết thêm:. Bạn phải lập và test trên một số trong những lượng lớn các dòng thiết bị thực để đảm bảo rằng đưa vào của các bạn sẽ hoạt động tốt với phần đông hoặc có các người mua của các bạn. Như những gì đã giới thiệu cách đây vài ngày, Visual Studio dành riêng cho Mac chính là IDE lý tưởng được quy hoạch để hợp lý với hệ điều hành MacOS.

Bạn có thể upload các bài test của các bạn lên Xamarin Test Cloud để bạn cũng có thể test đưa vào của các bạn với hàng nghìn dòng thiết bị thực được lưu trử trong đám mây.”. Visual Studio dành riêng cho Mac hiện đã có thể download nhưng lưu ý rằng nó chính là bản pnhận xét để bạn hưởng thụ. Cuối cùng, Microsoft cũng đã chào làng Visual Studio Mobile Center, họ gọi nó là “nội khu kiểm soát các đưa vào di động”.

Ngoài việc đi lên đưa vào di động trở nên dễ dàng hơn, Microsoft cũng đã điều chỉnh và bổ sung để gia tăng hiệu suất và độ chắc chắn của Visual Studio. Thách thức lớn nhất trong đi lên đưa vào di động là test. Bên cạnh việc ban hành Visual Studio 2017 RC, Microsoft cũng đã ban hành Visual Studio dành riêng cho Mac.

“Cả lập trình C# và F# đều được giúp đỡ và các project mẫu của công ty chúng tôi sẽ cung cấp cho các nhà đi lên một tiền đề để quy hoạch code cho cả front-end và back-end. Mẫu Connected Application mới của công ty chúng tôi cung cấp cho bản thân mình front-end của Android và iOS, cũng như back-end .NET Core. Microsoft cho biết thêm:.

Nếu bạn chính là nhà đi lên quan tâm đến có mọi thứ trong hội nghị các nhà đi lên Connect của Microsoft, bạn cũng có thể truy cập vào trang MSDN Connect để đọc thêm. Được biết bản chính thức sẽ được ban hành vào đầu năm 2017. Về căn bản, Visual Studio Mobile Center chính là hệ thống các dịch vụ đám mây, cho phép bạn dễ dàng theo dõi và điều hành các góc độ khác biệt trong các đưa vào di động của các bạn.

Để có 1 cái nhìn đầy đủ, bạn cũng có thể đọc thêm trong release notes của Visual Studio 2017 RC. Nếu bạn chính là nhà đi lên C++ hoặc JavaScript, bạn cũng có thể dùng Cordova hoặc Ionic để quy hoạch share code. Ngay bây giờ bạn cũng có thể download bản mới mẻ này.